top of page

VP. House

Damme

In progress

Impressive in size but modest in appearance, this single-story home blends in with the surrounding trees, shrubs, meadows and polders so perfectly that it becomes almost invisible. This is where the choice of materials plays a very important role: here we looked meticulously for materials and colours from the surrounding landscape.

The eye-catcher is definitely the façade, a 50-metre-long claustra with a nod to mid-century architecture. Throughout the day, the water feature just in front of the façade, the sunlight and the flowing shapes of the claustra create fanciful reflections in the long corridor. The gigantic awnings, long lines, patios and level differences are also a reference to the design style.

A feeling of protection and security is a key theme for every home, even more so here given the openness of the surrounding polders. The house was positioned such that it is perfectly possible to sit sheltered from the sun at any time of the year. Like a snail’s shell, the heart of the home gives you a special courtyard feel in contrast with the expansive surroundings.

VP. House

Damme

In uitvoering

Hoewel indrukwekkend van omvang bescheiden wat uitstraling betreft: deze gelijkvloerse woning versmelt zodanig met de omliggende bomen, struiken, weides en polders, dat ze bijna onzichtbaar wordt. Daar speelt de materiaalkeuze een erg belangrijke rol in: hier werd minutieus gezocht naar materialen en kleuren uit de buurt, zoals bruin/goene breuksteen en donker hout.

Blikvanger is zonder meer de gevel, een vijftig meter lange claustra met een knipoog naar de mid-century architectuur. De waterpartij net ervoor, het zonlicht en de vloeiende vormen van de claustra zorgen doorheen de dag voor speelse reflecties in de lange gang. Ook de gigantische luifels, lange lijnen, patio’s en niveauverschillen refereren naar de ontwerpstijl.

Geborgenheid is een thema in elke woning, hier nog meer gezien de openheid van de omringende polders. De woning werd zo gepositioneerd dat het perfect mogelijk is om het jaar rond beschut in de zon te zitten. Net als een slakkenhuis krijg je in het hart van de woning een bijzonder binnenkoergevoel tegenover de weidse omgeving.

Close Site Navigation
bottom of page